Omgevingshandhaving

Handhaving is het sluitstuk van elk beleid. Interleuven wil de gemeente ondersteunen voor de uitvoering van dit beleid door het aanbieden van een zo volledig mogelijk geïntegreerd pakket. De ondersteuning milieuhandhaving bieden we vanaf 1 januari 2020 aan binnen de geïntegreerde dienstverlening omgevingshandhaving en omvat ondersteuning inzake handhaving op basis van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening. Gemeenten kunnen ook beroep doen op beperkte ondersteuning inzake handhaving o.b.v. het decreet onroerend erfgoed.

Gemeenten kunnen intekenen op de geïntegreerde ondersteuning (overeenkomst 4.2) met de mogelijkheid tot aanstelling van een intergemeentelijke milieutoezichthouder en/of verbalisant of op de basisondersteuning (contract 4.1) met dossierondersteuning zonder aanstelling van een toezichthouder of verbalisant. Een gemeentelijk handhavingsbeleidsplan met duidelijke prioriteiten moet de basis zijn van deze ondersteuning. De opmaak hiervan kan gebeuren met ondersteuning van Interleuven.

Infodag omgevingshandhaving - juni 2019