Smart cities

Smart cities zijn steden en gemeenten die zoveel mogelijk data verzamelen en die op slimme manieren gebruiken om hun werk te vereenvoudigen en het leven van hun inwoners aangenamer te maken. Informatieveiligheid, GIS en het digitale loket kinderopvang maken integraal deel uit van die aanpak. Interleuven wil de evolutie naar een slimme regio vergemakkelijken door eerst innovatieve proefprojecten op te zetten op bedrijventerreinen. Van daaruit kunnen nieuwe technologieën, zoals elektrische deelauto’s, op grotere schaal in een stedelijke context worden uitgerold.

‘Slimme’ steden bieden niet alleen voordelen voor burgers en lokale besturen, ze zijn ook cruciaal om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken: de klimaatverandering, de mobiliteitsproblemen … Intelligente technologieën laten bijvoorbeeld toe om lokaal opgewekte energie ook plaatselijk te gebruiken. Om de nodige infrastructuur uit te bouwen, is een weldoordachte langetermijnvisie cruciaal. Ook bij het uittekenen van zo’n visie wil Interleuven de lokale besturen bijstaan en adviseren.