• 2022 05 wpwerchter banner
  • Banner website
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Interleuven ontwerpt EcoWerf Recyclagepark met Vlaamse primeur

Op woensdag 20 oktober 2021 werd het vernieuwde EcoWerf Recyclagepark in Begijnendijk geopend. Dat gebeurde vroeger dan oorspronkelijk werd voorzien in januari 2022. Het ontwerp en de opvolging van het dossier lagen in de deskundige handen van het team Gebouwen & Infrastructuur van Interleuven. Dankzij een vlotte planning en werking kon het park in amper 8 maanden verbouwd worden.

Lees meer

Interleuven werkt aan het bedrijventerrein van de toekomst

Op het bedrijventerrein Keiberg-Vossem realiseert Interleuven in samenwerking met de gemeente Tervuren een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein. Een aspect hiervan is een duurzaam en collectief waterbeheer. Onlangs was het proefproject 'Water voor Later' het onderwerp van een korte reportage.

Lees meer

Project Tankslag 2021 - Presentaties

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen.

Met dit project tracht men om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en te verwijderen of op te vullen.

Lees meer

Jaarverslag 2020 goedgekeurd

Op de Algemene Vergadering van Interleuven op 16 juni 2021 werd het jaarverslag 2020 goedgekeurd. Het jaarverslag kan u inkijken en is terug te vinden op deze website onder Publicaties.

Streekintercommunales starten aankoopcentrale duurzame voertuigen

De gezamenlijke aankoop van (elektrische) voertuigen is een gewaardeerde dienstverlening, die lokale besturen ontzorgt en de nodige besparingen oplevert. Om hun besturen tegemoet te komen, starten de 11 Vlaamse streekintercommunales daarom een nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen. Door samen te werken garanderen de streekintercommunales de nodige schaal binnen deze nieuwe dienstverlening. Hun verwevenheid met de lokale besturen verzekert ook de nodige nabijheid en betrokkenheid. IGEMO, streekintercommunale van de regio Rivierenland (oftewel het arrondissement Mechelen) zal binnen deze dienstverlening een overkoepelende rol op zich nemen.

Lees meer

Meer artikelen...