• Banner website
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Groepsaankoop 360°-beelden en 3D-puntenwolk

Vanaf maandag 9 november 2020 kun je in het werkingsgebied van Interleuven twee speciale wagens met 360°-camera’s spotten. Deze wagens van de Nederlandse firma Cyclomedia verzorgen de komende jaren mobile mapping in Oost-Vlaams-Brabant.

Lees meer

Opening eerste Hoppinpunt met hulp van de raamovereenkomst van Interleuven

Op vrijdag 25 september werd het eerste Hoppinpunt van Vlaams-Brabant ingehuldigd in de stad Zoutleeuw. Deze realisatie gebeurde met ondersteuning van Interleuven, Autodelen.net en de provincie Vlaams-Brabant binnen het door de Vlaamse overheid gesubsidieerde project ‘Maak een mobipunt’ (deze term werd nu vervangen door ‘Hoppinpunt’).

Lees meer

Nieuw KB voor de Gemeenschappelijke Preventiedienst

Op 25 maart heeft de Gemeenschappelijke Preventiedienst (GD-PBW) een nieuw Koninklijk Besluit (KB) gekregen waarbij aan Interleuven vergund wordt om een GD-PBW op te richten voor de aangesloten besturen.

Dit is een geactualiseerde versie van het KB van 1 juni 2006, gewijzigd door het KB van 30 september 2014. Sinds die periode zijn er nieuwe lokale besturen aangesloten waardoor een uitbreiding noodzakelijk was.

Lees meer

Jaarverslag 2019 beschikbaar

Op 24 juni 2020 keurde de Algemene vergadering van Interleuven het jaarverslag 2019 goed.

Benieuwd naar onze realisaties van het afgelopen jaar? Het activiteitenverslag, het financieel jaarverslag en de jaarrekening kan u hier inkijken.

Meer artikelen...