• Banner website
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Opening eerste Hoppinpunt met hulp van de raamovereenkomst van Interleuven

Op vrijdag 25 september werd het eerste Hoppinpunt van Vlaams-Brabant ingehuldigd in de stad Zoutleeuw. Deze realisatie gebeurde met ondersteuning van Interleuven, Autodelen.net en de provincie Vlaams-Brabant binnen het door de Vlaamse overheid gesubsidieerde project ‘Maak een mobipunt’ (deze term werd nu vervangen door ‘Hoppinpunt’).

Lees meer

Nieuw KB voor de Gemeenschappelijke Preventiedienst

Op 25 maart heeft de Gemeenschappelijke Preventiedienst (GD-PBW) een nieuw Koninklijk Besluit (KB) gekregen waarbij aan Interleuven vergund wordt om een GD-PBW op te richten voor de aangesloten besturen.

Dit is een geactualiseerde versie van het KB van 1 juni 2006, gewijzigd door het KB van 30 september 2014. Sinds die periode zijn er nieuwe lokale besturen aangesloten waardoor een uitbreiding noodzakelijk was.

Lees meer

Jaarverslag 2019 beschikbaar

Op 24 juni 2020 keurde de Algemene vergadering van Interleuven het jaarverslag 2019 goed.

Benieuwd naar onze realisaties van het afgelopen jaar? Het activiteitenverslag, het financieel jaarverslag en de jaarrekening kan u hier inkijken.

Exitplan corona: terug naar een ‘normale werking’?

De impact van de coronacrisis op de werking van de lokale besturen en Interleuven was en is nog steeds groot. De verschillende diensten leverden grote inspanningen om in deze moeilijke tijden nieuwe problemen het hoofd te bieden. Dankzij het goed uitgebouwd ICT-systeem van Interleuven werd onze dienstverlening voor besturen op de meeste plaatsen verder gezet  vanuit ons kot.

Nu de overheid haar exitplan heeft opgesteld is het ook aan de lokale besturen om over te gaan tot een graduele terugkeer naar de gewone gang van zaken. Onze medewerkers proberen onze vennoten hierbij waar mogelijk zo goed mogelijk te ondersteunen.

Lees meer

Meer artikelen...