• Banner website
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Exitplan corona: terug naar een ‘normale werking’?

De impact van de coronacrisis op de werking van de lokale besturen en Interleuven was en is nog steeds groot. De verschillende diensten leverden grote inspanningen om in deze moeilijke tijden nieuwe problemen het hoofd te bieden. Dankzij het goed uitgebouwd ICT-systeem van Interleuven werd onze dienstverlening voor besturen op de meeste plaatsen verder gezet  vanuit ons kot.

Nu de overheid haar exitplan heeft opgesteld is het ook aan de lokale besturen om over te gaan tot een graduele terugkeer naar de gewone gang van zaken. Onze medewerkers proberen onze vennoten hierbij waar mogelijk zo goed mogelijk te ondersteunen.

Lees meer

Heropstart scholen

Gemeenschappelijke preventiedienst (GD-PBW) helpt bij de heropstart van 45 lagere scholen en 1 secundaire school.

De exit uit de lockdown is voor scholen een lang en gefaseerd pad, daarom stelde het Departement Onderwijs en Vorming een uitgebreid draaiboek op. Centraal staat een veilige heropstart, met sterke focus op social distancing en hygiëne. De preventieadviseur heeft de cruciale taak om de gezondheid en veiligheid van onderwijsprofessionals en leerlingen op de eerste plaats te zetten.

Lees meer

Groepsaankoop Interleuven herbruikbare stoffen mondmaskers: gemeentebesturen zeer tevreden over kwaliteit en leveringstermijnen

De druk is groot bij de lokale besturen om hun bevolking zo snel mogelijk te voorzien van mondmaskers. Interleuven heeft daarom samen met collega-intergemeentelijke vereniging Haviland in sneltempo een groepsaankoop op poten gezet. In deze aankoop van herbruikbare stoffen mondmaskers, fungeert Haviland middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking tevens als een aankoopcentrale voor geïnteresseerde vennoten van Interleuven. Zes lokale besturen hebben samen een totaal van 108.000 kwalitatieve mondmaskers aangekocht en de laatste levering heeft reeds vrijdag 22 mei 2020 plaatsgevonden.

Op basis van de gunningscriteria werden 2 leveranciers gekozen en werden de bestellingen geplaatst. 

Lees meer

Coronacrisis - risicogroepen op kaart

In deze bizarre corona-tijden moeten we allemaal goed voor elkaar zorgen. Ook wij, bij Interleuven, willen daarom graag ons steentje bijdragen waar kan.

Deze week kreeg ons GIS-team de vraag van een van onze vennoten om alle inwoners ouder dan 75 jaar te lokaliseren op kaart aan de hand van een lijst met adressen. Kortenberg, de gemeente in kwestie, en het Welzijnshuis Kortenberg zullen vervolgens aan de hand van deze kaarten vrijwilligers op pad sturen om te controleren of de burgers, wonende op deze adressen, in goede gezondheid verkeren.

Lees meer

Meer artikelen...