• Solveld Banner
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Officiële inhuldiging ITG

Op vrijdag 16 september is het intergemeentelijke trainingscentrum voor de politie in Goetsenhoven (ITG) officieel ingehuldigd. Na de afronding van de werken in het midden van de coronapandemie werd de site al vanaf september 2020 gedeeltelijk in gebruik genomen. Ondertussen vormt het ITG een locatie waar zowel Vlaamse als Waalse politiezones en andere veiligheidsdiensten alle faciliteiten vinden om geweldbeheersing te trainen.

Lees meer

Eerstesteenlegging Huis van het Kind in Rotselaar

Op dinsdag 28 juni 2022 werd in Rotselaar de eerste steen gelegd van het Huis van het Kind. Een huis waar Kind & Gezin, Kind & Preventie, Wiegwijs en de gemeentelijke medewerkers hun dienstverlening aan gezinnen zullen aanbieden. De eerste steen werd feestelijk gelegd door onder meer de kinderen van GBS De Straal in Rotselaar.

Lees meer

De bouwshift via het vergunningenbeleid

Voor haar masterproef ter voltooiing van haar opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke planning aan de Universiteit Antwerpen onderzocht Annemie Troosters, ruimtelijk planner bij Interleuven, de mogelijkheid om de bouwshift (deels) te realiseren door middel van het huidige vergunningenbeleid. Het onderzoek kadert eveneens binnen het strategisch project Regionet Leuven als actie uit de goedgekeurde gebiedsagenda van de hoogwaardig openbaar vervoer-corridor Leuven-Zaventem.

Lees meer

Asbest, wat een nest!

Het gebruik van golfplaten, leien en schoorsteenpijpen die asbest bevatten, was tot 1998 courant bij het optrekken van een gebouw. Door de enorme impact van asbest op het milieu en de gezondheid van de mensen is het produceren, verhandelen of (her)gebruik van asbesthoudende materialen al sinds 2001 verboden. De Vlaamse Regering heeft samen met OVAM een asbestafbouwbeleid uitgewerkt om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken.

Lees meer

Meer artikelen...